Acord GDPR

Ofertele si Politele de asigurare sunt emise in numele societatilor de asigurare de catre Paiora Management SRL, inregistrat in Registrul Intermediarilor in Asigurari si/sau Reasigurari sub numarul RAJ-403170 ca asistent in brokeraj al Safety Broker de Asigurare S.R.L., numar inregistrare Registrul Brokerilor: RBK-293

Va rugam sa consultati AICI nota de informare privind protectia datelor personale si Informarea Precontractuala

ACORD GENERAL

1. MANDAT IN BROKERAJ

Declar Urmatoarele:

  • - autorizez prin prezenta societatea SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL să acționeze ca broker-ul meu de asigurare pentru analiza polițelor existente privind riscurile și clauzele asigurate și renegocierea de oferte de asigurare pe baza informațiilor pe care le voi furniza în vederea optimizării costurilor, pentru solicitarea încheierii sau reînnoirii asigurărilor conform deciziei mele, precum şi pentru gestionarea polițelor pe întreaga perioadă asigurată și a dosarelor de daună, reprezentând interesele mele în orice problemă legată de asigurări;
  • - această împuternicire anulează orice acord prealabil similar și poate fi revocată prin notificare scrisă cu preaviz de 30 de zile calendaristice.

2. CANAL DE COMUNICARE CU SAFETY BROKER DE ASIGURARE

  • - Sunt de acord să primesc toată corespondența cu SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL, inclusiv informațiile precontractuale, ofertele, polițele de asigurare la adresa specificată în rândurile de mai jos, această comunicare fiindu-mi opozabilă pe deplin;
  • - Plata primei de asigurare reprezintă acceptul meu privind încheierea poliței de asigurare, respectiv înțelegerea şi acceptarea termenilor şi a condițiilor contractului de asigurare;
  • - Ȋn cazul în care datele de contact nu vor mai fi valabile, voi comunica în timp util către SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL noile date de contact, prin semnarea unui nou Acord General sau prin comunicarea acestora către un reprezentant al SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL.

DATELE DE CONTACT/CANAL DE COMUNICARE:

SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL

prin asistent in brokeraj Darie Ioana - Paiora Management

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Confirm că am citit, am ințeles conținutul notei de informare SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL (IPDCP-3) și a prezentului consimțământ, iar cele exprimate mai jos reprezintă voința mea, în cunoştință de cauză, liber exprimată, transpusă pe acest formular bifat corespunzător.

a) Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL pentru scopuri statistice, respectiv de marketing, să fiu contactat și să primesc informații relevante de la SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL sau de la persoane împuternicite expres de SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL în acest sens, în vederea fructificării de eventuale oportunități de asigurare, respectiv a îmbunătățirii serviciilor pe care SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL mi le oferă.

b) Sunt de acord cu prelucrarea de către SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL a datelor mele cu caracter personal privind starea de sănătate, indispensabile, în vederea prestării serviciilor de distribuție în asigurări solicitate de mine, în administrarea polițelor mele de asigurare și pentru a interveni în sprijinul meu în relația cu societățile de asigurare în situațiile de producere a riscului asigurat, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil.

Confirm că am citit, am ințeles și am optat în mod liber pentru varianta/variantele dorite din consimțămant.

SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL

prin asistent in brokeraj Darie Ioana - Paiora Management

FORMULAR DE ANALIZĂ A CERINȚELOR ŞI NECESITĂȚILOR CLIENȚILOR

Scopul acestui formular este de a identifica cerinţa de asigurare pentru a adecva asigurarea la nevoile acestuia ţinând cont şi de reglementările legale.

I. MODUL GENERAL

1. Date de identificare a clientului

2. Tip produs asigurare solicitat:

Sunt de acord să ofer informații suplimentare cu privire la nevoile mele complexe de protecție cu scopul de a primi de la Safety Broker o soluție personalizată de protecție prin asigurare:

DA - În acest caz ne veți furniza informațiile din Secțiunea II și veți completa un chestionar specific, în vederea identificării soluției personalizate de asigurare.

NU - În acest caz, Safety Broker NU va putea determina dacă produsele prezentate sunt adecvate nevoilor de asigurare pe care le aveți. Safety Broker va continua procesul de ofertare strict cu privire la forma de asigurare pentru care ați optat mai sus și se va proceda la completarea unui chestionar specific

3. Doriţi consultanţă?

NU - în acest caz, conform prevederilor legale, vă informăm că nu vom evalua adecvarea contractului de asigurare la cerinţele şi necesităţile dvs.) Ȋn absenţa informaţiilor de mai sus ne este imposibil să vă oferim consultanţă şi să va prezentăm un produs de asigurare adaptat nevoilor dumneavoastră.